Obsah

Program rozvoje obce Popovice

Strategický plán rozvoje obce Popovice na období 2019 - 2026 je základní dokument, který definuje koncepci předpokládaného rozvoje v dlouhodobějším časovém horizontu. Byl vytvořen zastupitelstvem obce v prvním roce jeho funkčního období. Vychází z veřejných i soukromých požadavků a daného demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce.

Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje a poskytování určité orientace pro každého, kdo chce znát záměry současné samosprávy.

 

Strategický plán rozvoje obce Popovice na období let 2019 - 2026

Akční plán rozvoje obce Popovice (aktualizováno 25. 8. 2022)