Obsah

ZASTUPITELSTVO OBCE POPOVICE

ve funkčním období 2022 - 2026

Starosta

Ing. Martin Slováček

Místostarosta

Roman Mikulčík

Členové

Marcela Curran

Mgr. Petr Kočíř

Tomáš Malina

Pavel Šácha

Eva Šilhavíková

Jan Vlčnovský

František Vlk

Plánované termíny zasedání zastupitelstva obce

28. 2. 2024

24. 4. 2024

19. 6. 2024

11. 9. 2024

11. 12. 2024


VÝBORY

1. Kontrolní výbor

Jan Vlčnovský, předseda

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

2. Finanční výbor

Pavel Šácha, předseda

  • provádí úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, dále provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. 

                                 

KOMISE

Komise sociálně zdravotní

Marcela Curran, předsedkyně

  • vyhledávání problémů v oblasti sociální a pomoc při jejich řešení,

  • příprava a realizace akcí jako je vítání občánků, setkání rodáků, seniorů, návštěva a blahopřání jubilantům.