Obsah

Žádosti o kotlíkové dotace

Zlínský kraj vyhlásil Program na výměnu zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje, prostřednictvím kterého je možné zažádat o dotace na výměnu zdroje tepla.

Zahájení příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 14. 6. 2022 v 8:00.

Ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 8. 2022 v 17:00.

Odkaz na elektronický formulář žádosti o poskytnutí dotace bude zpřístupněn v okamžik zahájení příjmu žádostí na www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

Datum a čas přijetí žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí žádostí.

 

Aktuální informace včetně dokumentů ke stažení naleznete na stránkách Zlínského kraje:

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP – Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

 

Informace a pomoc při podávání žádosti o dotaci poskytne:

Monika Lyková, ucetni@popovice.cz, 572 574 110

 

V případě dotazů se můžete obrátit také na:

kotliky@kr-zlinsky.cz nebo na kotlíkovou linku 577 043 411

 

Kotlíkové dotace

Podporována bude výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rodinných domech, bytových jednotkách v bytových domech a trvale obydlených rekreačních objektech. Výměna může být realizována nejdříve od 1. 1. 2021 a žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, v níž dochází k výměně, musí v ní bydlet a splňovat podmínku nízkopříjmové domácnosti. Průměrný roční čistý příjem každého z členů takové domácnosti nesmí překročit za rok 2020 částku 170 900 Kč. Výjimku pro dokládání příjmů tvoří domácnosti tvořené výhradně starobními či invalidními důchodci 3. stupně, žadateli, kteří pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení, či nezletilými žadateli nebo studenty denního studia do 26 let.

Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného zdroje: tepelné čerpadlo až 180 000 Kč, kotel na biomasu (automatický i ruční) až 130 000 Kč nebo plynový kondenzační kotel až 100 000 Kč. Dotace na plynový kondenzační kotel bude poskytnuta jen v případě, že kotel byl vyměněn do 30. 4. 2022 nebo žadatel doloží závaznou objednávku vystavenou nejpozději do tohoto data.

EUZLKMŽP