Obsah

monitor Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.cz/

Rozpočet Popovice

Daňové
80,82 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 14 778 000 Kč
Upravený rozpočet 14 778 000 Kč
Skutečné plnění 10 151 024 Kč
Plnění 68,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 7 800 000 7 800 000 4 891 051 62,71
Příjem z daně z příjmů právnických osob 2 806 700 2 806 700 2 467 103 87,90
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 2 500 000 2 500 000 1 348 010 53,92
Příjem z daně z nemovitých věcí 700 000 700 000 669 172 95,60
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 370 000 370 000 266 797 72,11
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 286 000 286 000 285 380 99,78
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 200 000 200 000 119 914 59,96
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 70 000 70 000 65 228 93,18
Příjem z poplatku ze psů 17 000 17 000 16 800 98,82
Příjem ze správních poplatků 15 000 15 000 9 890 65,93
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 10 000 10 000 9 879 98,79
Příjem ze zrušených místních poplatků 2 300 2 300 1 800 78,26
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů 1 000 1 000 0 0,00
Celkem 14 778 000 14 778 000 10 151 024 68,69
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 8x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 8x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 10x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 8x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 26x | 17.06.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 43x | 08.04.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 46x | 21.02.2022