Obsah

monitor Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.cz/

Rozpočet Popovice

Nedaňové
5,89 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 575 000 Kč
Upravený rozpočet 1 272 900 Kč
Skutečné plnění 1 253 578 Kč
Plnění 98,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 189 000 314 300 307 563 97,86
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 117 000 238 900 232 431 97,29
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 100 000 182 000 181 316 99,62
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 83 000 81 500 81 416 99,90
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 60 000 77 000 76 192 98,95
Příjem z podílů na zisku a dividend 13 000 14 000 13 224 94,46
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 12 000 25 200 24 000 95,24
Příjem z úroků 1 000 340 000 337 436 99,25
Celkem 575 000 1 272 900 1 253 578 98,48
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 48x | 15.12.2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022 Staženo: 51x | 15.12.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 65x | 20.10.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 65x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 55x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 56x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 61x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 74x | 17.06.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 95x | 08.04.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 97x | 21.02.2022