Obsah

monitor Podrobné rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy najdete také na portále Ministerstva financí https://monitor.statnipokladna.cz/

Rozpočet Popovice

Nedaňové
3,75 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 575 000 Kč
Upravený rozpočet 745 100 Kč
Skutečné plnění 470 589 Kč
Plnění 63,16 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 189 000 189 000 143 106 75,72
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 117 000 117 000 75 006 64,11
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 100 000 120 000 87 836 73,20
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 83 000 83 000 0 0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 60 000 110 000 74 972 68,16
Příjem z podílů na zisku a dividend 13 000 13 000 0 0,00
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 12 000 12 100 8 200 67,77
Příjem z úroků 1 000 101 000 81 469 80,66
Celkem 575 000 745 100 470 589 63,16
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 8x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 8x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 10x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 8x | 12.09.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 25x | 17.06.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 43x | 08.04.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 46x | 21.02.2022